act zorg

ACT.
De cliënt krijgt zorg voor onbepaalde tijd, zoveel en zo lang als hij dit nodig heeft. Lees meer over ACT bij het Centrum Certificering ACT. Voor wie is de ACT geschikt? Het ACT model is geschikt voor mensen met complexe problemen.
Ypsilon: zorgmijders.
Deze zorg is onder verschillende namen te vinden. Zoek op de termen Bemoeizorg, ACT, OGGZ, Vangnet voor de mogelijkheden in uw regio. Maakt u zich zorgen om iemand in uw naaste omgeving, neem dan eerst contact op met uw huisarts.
ACT en FACT: schaalbare zorg thuis PsychoseNet.
Assertive is te vertalen als: de zorg wordt outreachend aangeboden, dat wil zeggen: de hulpverleners verlaten hun eigen instelling en trekken er op uit. Met Community wordt bedoeld: in de wijk, op straat, of thuis. Tot slot is Treatment het Engelse woord voor begeleiding, behandeling en ondersteuning bij het herstelproces. Verschil tussen ACT en FACT.
CCAF Keurmerk voor ACT en Flexible ACT.
Zij krijgen inzicht in de kwaliteit van zorg die de cliënt krijgt. ACT en Flexible ACT zijn modellen waarbij cliënten en hun familie actief betrokken worden. Teams werken herstel ondersteunend en bieden zorg en behandeling op alle gebieden in de eigen omgeving van de cliënt.
Psychiatrie en verslaving Altrecht.
De zorgeenheid PV heeft twee ACT teams en een Forensisch ACT team. ACT staat voor Assertive Community Treatment. ACT is een model dat intensieve, ambulante hulpverlening biedt aan mensen die ernstige problemen ervaren als gevolg van een psychiatrische ziekte en/of verslaving. Vaak is er langdurige, intensieve zorg nodig op verschillende terreinen zoals financiën, wonen o.a.
Bemoeizorg Mentrum.
ACT Assertive Community Treatment is er voor mensen met complexe psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met ernstige sociale en maatschappelijke problemen. Deze cliënten hebben zeer intensieve, geïntegreerde en specialistische behandeling en begeleiding nodig. Mentrum heeft drie hoogwaardige ACT teams die deze zorg bieden.
Trimbos-instituut ACT, Flexible ACT en Libermanmodule erkend voor langdurige ggz.
Waar ACT zich richt op de meest ernstige langdurende zorg patiënten, richt Flexible ACT zich in een bepaalde wijk of regio op álle patiënten. Aan hen biedt een Flexible ACT team behandeling, begeleiding en praktische ondersteuning bij het zo zelfstandig mogelijk leven buiten een psychiatrisch ziekenhuis.
ACT team: gebundelde zorg van VNN, GGZ en Zienn voor daklozen.
De medewerkers van het ACT team sluiten altijd aan bij de ander hoe anders ook, geloven in mogelijkheden en zorgen dat niemand als afgeschreven wordt beschouwd. Zodra iemand aansluiting vindt binnen het bestaande hulpverleningsaanbod, draagt het team de zorg over.
ACT Leiden GGZ Leiden Langerdurende Zorg CCAF.
Het keurmerk voor ACT en Flexible ACT teams. Wat is ACT. Wat is Flexible ACT. Vereniging Flexible-ACT Nederland. Informatie Nieuwe FACTs. Nieuws over Nieuwe Facts. Meld je aan voor de nieuwsbrief. Selecteer een pagina. ACT Leiden GGZ Leiden Langerdurende Zorg.

Contacteer ons

Op zoek naar act zorg?