act opleiding rino

ACT Opleiding: Basis en Verdieping ACT EMDR Centrum Nederland.
Auteurs: Hayes, Strosahl en Wilson. Achtergrond: ACT is een derde generatie gedragstherapie met de nadruk op gedragsverandering en op de rol van de context. De opleiding behandelt het functioneel contextualisme en de taaltheorie waarop ACT is gebaseerd, namelijk de Relational Frame Theory RFT.
Psychologie Momentum.
Acceptance Commitment Therapy ACT. 1997-2001 Doctorandus in de psychologie afstudeerrichting: Experimentele Psychopathologie, Universiteit Maastricht. 2001-2002 Certificaat vervolmaking in de klinische psychologie volwassenen, Katholieke Universiteit Leuven B; Stage klinisch psycholoog Instituut voor Stress en Werk, spin-off K.U.Leuven. 2003-2005 Basiscursus Cognitieve gedragstherapie, Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding RINO Specialisatie cursus Gedragsveranderende gezins relatietherapie, RINO Specialisatie cursus Cognitieve therapie, RINO Supervisie: Lic.
ACTcursus Welkom bij ACTcursus, cursus in Acceptance and Commitment Therapy.
ACTcursus is de enige opleider in Nederland met een door de internationale ACT vereniging erkende ACT trainer, Jacqueline A-Tjak. Zij is in 2016 uitgeroepen tot Fellow van de ACBS. ACT is een therapievorm die de afgelopen jaren in toenemende mate toegepast wordt en zich in steeds grotere belangstelling mag verheugen.
PPO opleidingsinstituut Home.
Bezwaren en Geschillencommissie. Opleiding Klinisch Psycholoog. Competentiegericht Opleiden CGO. Workshops, symposia en lezingen. Toelating en aanmelding. Welkom bij Opleidingsinstituut PPO. Hét instituut in Noordoost-Nederland voor Postmaster PsychologieOpleidingen PPO. We verzorgen beroepsopleidingen en bij en nascholingsactiviteiten voor psychologen. Hierbij werken we nauw samen met de Rijksuniversiteit Groningen en diverse praktijkinstellingen.
Wie ben ik Psychotherapiepraktijk Kleywegt.
Wat is psychotherapie? Acceptance and Commitment Therapy ACT. Oplossingsgerichte en narratieve therapie. Wie ben ik. Als je een psychotherapeut zoekt, dan wil je misschien ook iets weten over degene aan wie je je verhalen toevertrouwt. Mijn naam is Kees Kleywegt, ik ben geboren in 1965 en ik woon en werk in Amsterdam. In mijn werk zijn eerlijkheid, helderheid, goed luisteren en mededogen belangrijke waarden voor mij. Daarnaast streef ik uiteraard een hoge mate van professionaliteit na, onder meer door het jaarlijks volgen van opleidingen, cursussen, en supervisie, en door het deelnemen aan intervisie met collegas. Ik heb Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd en heb daarna de opleiding tot psychotherapeut RINO, Amsterdam gedaan.
SeeTrue mindfulness Mindfulness Trainingen.
Acceptance Commitment Therapy ACT Opleiding via SeeTrue bij Gijs Jansen. workshop Compassietraining met Frits Koster en Erik van den Brink. MindfulKids opleiding via RINO. Ze vermengt mindfulness met aikido in eigen AikiKids-lessen en Mindfulness4Kids-lessen aan kinderen na en tussenschoolse activiteiten.
Acceptance and Commitment Therapy ACT RINO opleiding inspiratie voor professionals in de GGZ.
specifieke toepassingen van ACT op verschillende probleemgebieden. Korte theoretische inleiding door de docenten, literatuurstudie, demonstraties van en oefenen met het uitvoeren van verschillende interventiemethoden en experiëntiële therapeutische vaardigheden. Ruimte voor het bespreken van eigen casuïstiek. Experiëntiële oefeningen in de groep. Cursisten moeten beschikken over kennis die te vergelijken is met een basiscursus cognitieve gedragstherapie en over enige ervaring met het behandelen van cliënten bij wie vermijdingsgedrag onderdeel van de problematiek vormt. aan te schaffen literatuur. Acceptance and Commitment Therapy. Theorie en praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum U dient dit boek te lezen voor aanvang van de cursus. Het is van groot belang dat u over de juiste voorkennis beschikt om deel te nemen aan de cursus. Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIP. Herkwalificatie Klinisch Psycholoog. Vereniging voor Gedrags en Cognitieve therapie VGCt herregistratie. Deel deze cursus.: 020 625 08 03. Ik heb een vraag. Jacqueline A-Tjak is klinisch psycholoog BIG en psychotherapeut, supervisor VGCt. Deze opleiding incompany volgen meer weten. RINO Amsterdam Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam.
Opleidingsinstituten in België en Nederland ACBS BeNe.
Het wordt aan de hulpverlener zelf overgelaten om te bepalen welke scholing hij/zij nodig heeft om ACT bevoegd de juiste opleiding hebben en bekwaam deze opleiding op de juiste wijze weten toe te passen te doen. Om hulpverleners toch in staat te stellen onafhankelijke feedback en toetsing te ondergaan m.b.t.
Register Vaktherapie.
De RINO biedt een enorme verscheidenheid aan cursussen over elk denkbaar GGZ-onderwerp, variërend van eendaagse workshops tot vierjarige postdoctorale beroepsopleidingen. Accare is een organisatie voor kinder en jeugdpsychiatrie en verzorgt bij en nascholing voor professionals in dit werkveld. ProPersona is een organisatie op het gebied van geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen, volwassenen met psychische en psychiatrische problemen. Bij en nascholingsbureau op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsbeperking zoals een verstandelijke beperking of autismespectrumstoornis. FocusCentrum Aaffien de Vries. Bij het FocusCentrum worden cursussen aangeboden op het gebied van Focusing. Zowel inleidende cursussen als vervolgcursussen en opleiding tot focusbegeleider en focustrainer.
SeeTrue ACT-Opleidingen.
meer zicht krijgen op wie je bent, wat je belangrijk vindt waar je aandacht aan wilt besteden en wat je nog wilt bereiken in dit leven en hoe daar naar op weg te gaan. SeeTrue biedt een 6-daagse opleiding aan tot ACT trainer en een 5-daagse vervolgopleiding tot ACT trainer.

Contacteer ons

Zoeken naar act opleiding rino