act bloed

Aptt Medics4medics.com.
De cefalinetijd is een test voor de beoordeling van het intrinsieke systeem. en het gemeenschappelijke systeem. geactiveerde cefalinetijd ACT. kaoline-cefaline tijd KCT. geactiveerde partiele tromboplastinetijd APTT. activated partial tromboplastin time APTT. partial tromboplastin time PTT. stollingsbuisje met citraat 3.8% 1 volume citraat voor 9 volume bloed.
Activated clotting time ACT in bloed Point of care testen.
Toestel en cartridges moeten de voorgeschreven temperatuur hebben. De activator moet goed opgemengd worden. Het bloed moet correct afgenomen worden dwz: vrij van weefsel thromboplastine en de ACT-bepaling moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Medicatie kan de ACT benvloeden bvb: geneesmiddelen die de bloedplaatjesactiviteit remmen.
Zoek een test NVKC.
Occult Bloed FOBT fecal occult blood test, hemoccult, guiac test, immunochemical FOBT. Osmolaliteit osmotische activiteit. Osmotische fragiliteit van erytrocyten osmotische resistentie. Prealbumine PA, transthyretine of thyroxinebindend prealbumine. Pregnancy associated plasmaprotein A test op Downsyndroom trisomie 21, Patau syndroom trisomie 13 en/of Edwardssyndroom trisomie 18, eerste trimestertest, PAPP-A.
Bloedgas Wikipedia.
De pH van bloed neemt af wordt zuurder wanneer de hoeveelheid CO 2 in het bloed toeneemt of bij de aanwezigheid van een andere zure stof in het bloed bijvoorbeeld bij nierproblemen. De pH van bloed neemt toe wordt meer basisch wanneer de hoeveelheid CO 2 in het bloed afneemt of bij een toename van basische stoffen zoals bicarbonaat; HCO 3 in het bloed.

Contacteer ons

Resultaten voor act bloed