act team ggz

ACT en FACT: schaalbare zorg thuis PsychoseNet.
Wanneer iemand op meerdere levensgebieden ernstige problemen ervaart, of de omgeving ervaart veel overlast, dan wordt intensieve begeleiding door het hele FACT team gegeven om te voorkomen dat iemand nog verder in een crisis raakt. Het ACT of FACT-model blijkt ook voor andere doelgroepen waardevol. Bijvoorbeeld bij volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening in combinatie met een forensische strafrechtelijke achtergrond of verslavingsproblematiek; jongeren; ouderen met complexe problemen; en mensen met een licht verstandelijke beperking. Meer informatie over FACT is te vinden op: f-actnederland.nl. Deel op Facebook. Deel op Twitter. Deel op Linkedin. Hoe haal ik het meest uit mijn behandeling? Als je behandeld wordt voor een psychose is de kans groot dat je in aanraking komt met de GGZ.
ACT Haarlem GGZ inGeest.
Problemen die worden veroorzaakt door psychische en verslavingsproblemen of een combinatie hiervan. Deze mensen dreigen tussen wal en schip te vallen binnen het bestaande aanbod van de ggz of de verslavingszorg. Bovendien zoeken ze vaak zelf geen hulp. Speciaal voor de opvang en behandeling van deze groep is per 1 januari 2010 in Haarlem team ACT opgericht.
Wat is ACT? CCAF.
Aan het begin van de 21ste eeuw is op basis van het ACT-model in Nederland het Flexible ACT-model ontwikkeld door GGZ Noord-Holland-Noord, waarbij Flexible ACT Flexibel ACT betekent. Dit model richt zich op álle patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening, dus ook de patiënten die stabieler zijn.
Team ACT GGzE. Facebook icon. Twitter icon. LinkedIn icon. YouTube icon.
In de regio Eindhoven is GGzE ACT het enige gespecialiseerde centrum dat zich richt op cliënten die voor het eerst een psychose doorgemaakt hebben. Alle medewerkers van ons team zijn gespecialiseerd in psychotische stoornissen en eerste psychoses in het bijzonder.
F-ACT Altrecht.
De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de uitvoering van het behandelplan en de eerst aanspreekbare behandelaar zorgt voor de coördinatie van de zorg. Als een patiënt in crisis is of dreigt te komen, wordt het hele team op de hoogte gebracht.
Trimbos-instituut ACT, Flexible ACT en Libermanmodule erkend voor langdurige ggz.
21 januari 2016. Onlangs zijn weer drie interventies erkend door de Erkenningscommissie Langdurige GGZ. Het gaat om Assertive Community Treatment ACT, Flexible Assertive Community Treatment en de Libermanmodule Omgaan met psychotische symptomen. Alle erkende interventies zijn te vinden op https//erkendeinterventiesggz.trimbos.n: l. Assertive Community Treatment. Assertive Community Treatment ACT is een zorgmodel waarbij een multidisciplinair team patiënten helpt op meerdere levensgebieden tegelijk: psychiatrische diagnostiek en behandeling, medicatie, verslaving, huisvesting, werk, financiën en algemene dagelijkse activiteiten.
ACT en F-ACT Amsterdam GGZ inGeest.
Hulp bij crisis. Ambulante hulp F-ACT, ACT en VIP. Opname in een kliniek. Wie betaalt mijn behandeling? Dossier metingen ROM. ROM: Stilstaan bij uw herstel. Uw rechten als patiënt van GGZ inGeest. Uw plichten als patiënt van GGZ in Geest.
Thuis Forensisch ACT.
Het ForACT team bestaat uit diverse teamleden: sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, sociaal pedagogisch hulpverleners, een maatschappelijk werker, een psychiater, gz-psychologen, verpleegkundig specialisten ggz, een trajectbegeleider en een ervaringsdeskundige. In juni 2014 ontving het team ForACT het keurmerk Forensisch ACT ontvangen van de Stichting Centrum Certificering ACT en FACT het CCAF.
ACT-team Vroege Interventie Psychose Pro Persona.
Het ACT Vroege Interventie Psychose team ACT VIP biedt een allesomvattende behandeling aan mensen met een psychotische stoornis die zich maximaal vijf jaar geleden heeft geopenbaard. Meer informatie over de werkwijze van FACT-teams binnen Pro Persona. De teamleden werken samen en zijn betrokken bij de behandeling van elke patiënt van het team.

Contacteer ons

Zoeken naar act team ggz