act cursus

SeeTrue ACT-Opleidingen.
meer zicht krijgen op wie je bent, wat je belangrijk vindt waar je aandacht aan wilt besteden en wat je nog wilt bereiken in dit leven en hoe daar naar op weg te gaan. SeeTrue biedt een 6-daagse opleiding aan tot ACT trainer en een 5-daagse vervolgopleiding tot ACT trainer.
Acceptance and Commitment Therapy bij pijn PsychFysio opleidingen.
In deze drie daagse module wordt ACT binnen een fysiotherapeutische setting uitgewerkt. Het centrale thema is ACT bij chronische pijn, maar dit wordt aangevuld met fysiotherapeutisch relevante themas zoals: ACT bij kanker en terminale ziekten, obesitas, stoppen met roken, slaapproblemen, en ACT in relatie tot motivational interviewing. Inclusief gratis gebruik afgeschermde patiënten zelfhulpsite www.actbijpijn.nl. In deze module staan de volgende boeken centraal.: Pijn zonder strijd. B, Hayes, S.C, Walser, R.D. Mindfulness And Acceptance In Behavioral Medicine. Dit boek dient u zelf aan te schaffen. Dit boek wordt aangeraden, mede ook in verband met de dvd, maar is niet noodzakelijk. Tijdens de cursus ontvangt u een uitgebreide samenvatting van dit boek.
Opleiding.
Time to ACT! De auteurs van Time to ACT! hebben in samenwerking met SeeTrue ook een ACT-training en een ACT-opleiding ontwikkeld. De ACT-training helpt je ACT toe te passen in je eigen dagelijks leven, de geaccrediteerde opleiding helpt je ACT toe te passen in de professionele praktijk.
ACT voor kinderen, jongeren en ouders.
Denise Bodden en Denise Mathijssen geven een overzicht van de nieuwste, op ACT gebaseerde interventies voor kinderen en jongeren en de eerste onderzoeksuitkomsten van effectiviteitstudies. Zij zoeken ook nog deelnemers voor hun onderzoek! Voor een deel van de ouders van kinderen 0 tot 18 jaar met ontwikkelings en/of psychiatrische problemen is traditionele ouderbegeleiding ontoereikend. Volgens de ACT-theorie is er bij deze ouders vaak sprake van psychologische inflexibiliteit. Een interventie die zich specifiek op deze ouders richt is de cursus ACTief opvoeden.
Acceptance and Commitment Therapy ACT RINO Groep Utrecht.
Ervaar de zes kernprocessen van ACT zelf en leer ze overdragen aan je cliënten. Je ontdekt in deze cursus dat ACT niet zozeer gaat over begrijpen en technische therapeutische vaardigheden, maar over een andere manier van in het leven staan die nieuwe perspectieven opent.
Opleidingsinstituten in België en Nederland ACBS BeNe.
Meer informatie over dit traject vindt u via deze link. ACT cursus NL onder leiding van Jacqueline A-Tjak en Ingrid Postma. ACT centrum NL onder leiding van Peter Baldé. ACT in Actie NL onder leiding van Tim Batink. Allegre B onder leiding van Annick Seys.
Acceptance Commitment Therapy ACT Pro Education.
Hierna kunt u meteen aan de slag. Deze praktijkgerichte cursus is speciaal ontwikkeld voor zorgdisciplines die werken met gedragsverandering. U implementeert principes van Acceptance and Commitment Therapy ACT in uw paramedisch handelen. U kunt een beargumenteerde keuze maken voor het gebruiken van ACT bij uw cliënten.
Acceptance Commitment Therapy ACT: Basiscursus Adelante Onderzoek Innovatie.
In deze 2-daagse cursus wordt het ACT-model verder toegelicht en wordt uitgewerkt hoe deze cognitieve gedragstherapie toegepast kan worden in revalidatie-behandelingen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de eigen vakdiscipline. Na de Basiscursus. bezit u de vaardigheden om ACT te gebruiken binnen het kader van u eigen vakdiscipline.
Bijscholing Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy ACT Realisatie Trainingen.
Belangrijke inzichten uit het boeddhisme over lijden en het Zelf zitten verwerkt in de ACT maar religie vormt geen onderdeel van de behandeling. Na deze basiscursus ACT kan je de modules Positieve Psychologie doen en ook de cursus. Percept Taal, een ACT specialisatie, waar je meer kan leren over hoe je taal compleet anders kan gebruiken.
ACT bij pijn De fysiotherapeut helpt u op weg.
U weet dan hoe u aan het begin van de cursus ervoor staat wat betreft pijn, acceptatie en mindfulness. Aan het eind van de cursus doet u de eind meting. U weet dan wat u heeft bereikt. Vind een ACT Fysiotherapeut.

Contacteer ons

Zoeken naar act cursus